Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Makedonya Eğitim Danışmanlık Hizmetlerimiz...

 

Öğrencilerimize Makedonya üniversiteleri ve bölümleri hakkında bilgi vermek ve bölüm seçmesinde yardımcı olmak.
 
 
Gerekli evrakları hazırlamakta öğrenciye rehberlik etmek.
 
Hazırlanan evrakları kabul etmek.
 
Onay öncesi ve sonrası işlemleri kontrol ve takibini yapmak.
 
Hazırlanan evrakların Makedonca ya çevirisini yaptırmak.
 
Makedonya'da Noter Apostil işlemlerini istenen şekliyle yaptırmak.
 
Dış işleri bakanlığından öğrencinin onayını almak.
 
Makedon Milli eğitim bakanlığından öğrencinin onayını almak.
 
Üniversiteye istenen belgeleri teslim etmek.
 
Üniversiteye öğrencinin kabulünü sağlamak.
 
Üniversitelere kabul edildiklerine dair, resmi evrakları kabul etmek ve öğrenciye ulaştırmak.
 
Vize çıkarılmasında rehberlik etmek.
 
Makedonya’ya ulaşımı organize etmek - terminal ve hava limanından öğrenciyi almak.
 
Üniversitenin yurduna yerleştirmek. Özel yurt isteyene yardımcı olmak.
 
Kiralık evde kalmak isteyen öğrencilere ev bulmak ve yerleşmek konusunda yardımcı olmak.
 
Üniversitenin hazırlık sınıfına yerleştirmek.
 
Dil sınavına katılacak olan öğrencilere ya­dımcı olmak.
 
Uluslararası geçerli Dil Belgesi olan öğrencileri birinci sınıfa yerleştirmek.
 
Makedonya resmi makamlardaki oturma izni, öğrenci kimlik kartı, uluslararası öğrenci
kimlik kartı, sağlık sigortası, polis kaydı vs. çıkar­ma­ya yardımcı
 
Milli Eğitimde Öğrenci dosyası açtırmak.
 
Öğrencinin her türlü problemiyle yakından ilgilenmek.
 
Öğrencinin genel yaşama alışmasında yar­dımcı olmak.
 
Velileri telefon, internet, posta yolu ile dersleri ve yaşamı hakkında talep edilirse bilgilendirmek.
 
Öğrenciye istediği lisanda dil kursu sağlamak.
 
Öğrenciye isteği üzerine, kurs veya özel ders sağlayarak okulunu başarıyla bitirmesinde yardımcı olmak.
 
Erkek öğrencilerin askerlik tecil ve tehir (erteleme) işlemlerine yardımcı olmak.
 
Makedonya Eğitim Merkezi Danışmanlığı olarak öğrencinin genel uyum sağlama, eğitim, sağlık, iletişim. ulaşım, banka işlemleri v.s. gibi sorunlarıyla yakından ilgilenmek.
 

     Hit : 6222


Makedonya Eğitim Danışmanlığı Türkiye Temsilciliği
İSTANBUL CAD. ANADOLU APT. NO:21/7 BAKIRKÖY/İSTANBUL
Tel: 0 212 570 00 34 ( Pbx ) FAX: 0212 571 00 20
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.makedonyaegitim.org
Malta Dil Okulları