GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
 
Diğer MAKEDONYA ÜNİVERSİTELERİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ
 
 
 GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ

 

Bir devlet üniversitesi olan Goce Delcev Üniversitesi, eğitim hayatına uzun yıllar önce başlamıştır. Makedonya Cumhuriyeti tarafından Goce Delcev Üniversite 27 Mart 2007 tarihinde kurulmuş ve 35 yılı aşmış eğitim hayatı ile bugün büyük bir üniversite olmuştur.

 

Makedonya'nın doğusunda kurularak bu bölgenin yüksek öğrenim ihtiyacını karşılayan üniversite, bugün bu doğu topraklarında kurulu olduğu geniş alanda bir çok ülkeden öğrenciye eğitim veren bir devlet üniversitesi olmuştur.

 

Prof. Dr. Sasha Mitrev birçok ülkeden öğrenciye hizmet eden  bu üniversitenin rektörüdür.

 

Goce Delcev Üniversitesi oldukça gelişmiş bir şehir olan aynı zamanda bir tekstil cenneti olan İştip şehrinde kurulmuştur.

 

15 bin nüfusu ile Goce Delcev Üniversitesi İştip şehrini bir öğrenci kentine dönüştürmüştür.

 

İnsanı insan yapan ahlaki değerler Goce Delcev Üniversitesi'nde oldukça büyük bir önem görmektedirler. Bu üniversitede saygı gibi ahlaki değerler en az bilgi kadar önem arz etmektedir.

 

Karma yapı bir dünya üniversitesinin mutlaka sahip olması gereken çok kültürlü bir yapıdır, Goce Delcev Üniversitesi ise bu yapı ile tüm dünya eğitimine hizmet etmektedir.

 

Tüm dünya ülkesinden öğrencilerin eğitim fırsatı yakaladığı bu üniversitede ECTS sistemi uygulanmaktadır. YÖK, Amerika ve bütün Avrupa Goce Delcev Üniversitesi'nin diploma denkliğini kabul etmiştir.

 

Goce Delcev Üniversitesi tüm dünyaya yaydığı ortaklık programlarının arasına Türkiye'yi de almıştır. Ülkemizden pek çok üniversite ile beraber ortaklık programı yürütmektedir.

 

Farklı kültürlere ve farklı ülkelere öğrenciler mezun eden Goce Delcev Üniversitesi'nde tam 16 fakülte yer almaktadır. Bu fakülteler; Hukuk Fakültesi, Mekanik Fakültesi, Mimarlık ve İnşaat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi, Elektrik Fakültesi, Müzik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Bilişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, Filoloji Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Doğa Fakültesi.

 

Tıp fakültesinde eğitim görmenin bedeli Makedonya'da 1000 € iken diğer tüm fakülteler ve Mühendislik fakültelerinde eğitim görmenin bedeli ise 600 €'dur. Üstelik tüm bunlara iki eşit taksit ile ödeme fırsatı ve uygun hayat şartları da eklenince Makedonya'da eğitim kaçınılmaz derecede cazip oluyor.

 

Goce Delcev'de eğitim hayatı gerçek bir avantajlar yağmurundan oluşmaktadır.

 

Öncelikle Goce Delcev Üniversitesi'nde eğitim gördüğünüz taktirde bütün Slav dillerine hakim olacaksınız demektir.

 

Bizim ülkemizde bir dershane ücretinden bile daha az bir ücrete yurt dışında bir üniversite de okuma şansı bulacaksınız. Tüm bunları hayat şartları insanı asla yormayan bir ülkede eğitim göreceksiniz.
 
Sınav stresi çekmeden sadece lise diplomanız ile bu üniversitelerde eğitim şansı elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz diploma ile ise dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olduğu için dünyanın pek çok ülkesinde iş imkanı buluyorsunuz.

 

Goce Delcev Üniversitesi'nde eğitim görebilme hakkı elde edebilmek için mutlaka bu yolun başlangıcı olan  Makedonya Eğitim Danışmanlığı Türkiye Temsilciliği, Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ltd.Şti. ile 13 Yıllık Güven ve Beş Yıldızlı Hizmet sunmaktadır.

 

 

GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

 

Tıp Fakültesi Bölümleri;


Tıp

Diş Hekimliği

Eczacılık


Tıbbi laboratuar teşhisi için asistanlık programı  (3 yıllık )


Hemşire ve teknisyen yetiştirme programı  (3 yıllık )


Fizyoterapist yetiştirme programı (3 yıllık )


Optimetri ve göz optik programı (3 yıllık )


Diş teknisyenliği  ve protez uzmanlığı programı (3 yıllık )


Bu fakültede bilimsel araştırma çalışmaları da yapılır. Böylece, modern tıpta gerçekleşen en yeni yöntemleri ve gelişmeleri takip eder.   

     
Tıp Fakültesi Uzmanlık Programları;

Yoğun Bakım Uzmanlığı

Jinekoloji ve Kadın Doğum

Cihaz Kullanma Uzmanlığı

Anestezi Uzmanlığı

Aile Hemşireliği Uzmanlığı

Akıl Sağlığı Uzmanlığı

Bulaşıcı Hastalıklar ve Önleme Uzmanlığı

Kan Tahlili Uzmanlığı

Kimyasal-Biyokimya Laboratuar Uzmanlığı

Mikrobiyoloji Uzmanlığı

Refleks Terapi Aküpresür Uzmanlığı

Sıhhi-Kimyasal Laboratuar Uzmanlığı

Kineziterapi Uzmanlığı

Bedensel Deformasyon ve Çocuk Rehabilitasyon Uzmanlığı

 

Bilişim Fakültesi Bölümleri;


Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgi Sistemleri Teknolojileri

Robotik ve Akıllı Sistemler

Kriptografi ve Güvenlik

Prsmetkovna Bilim ve Tahakkuk Mühendisliği

Matematik Bölümü

Teorik Bilgisayar Bilimi


Eğitim Fakültesi Bölümleri;

Okul öncesi öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Yüksek Lisans

Okul Eğitimi

Eğitim (ana çalışmaları Formasyon)

Didaktik

Yönetim eğitim ve Eğitim Politikası

Sosyal pedagoji

Öğretmenler yeterlilikleri

Öğretim Yöntemleri

Mon dini Eğitim 

Tarih ve Arkeoloji

Ekonomi Fakültesi Bölümleri;

Ekonomi

Uluslararası iktisat

Finans yönetimi

Sağlık yönetimi 


İktisat Fakültesi MBA 4+1 = MBA 3+2

Muhasebe, Finans ve Denetim


Yönetim ve Girişimcilik

 

Filoloji Fakültesi Bölümleri;

Makedon Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Öğrenciler, Filoloji Fakültesi’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik mezunu, Makedon dilbilim mezunu ya da mütercim tercümanlık mezunu olmaya hak kazanılıyor.

Goce Delcev Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde lisansüstü eğitim de yapılıyor.

Hukuk Fakültesi Bölümleri ;

Hukuk

Hukuki Araştırmalar - Mali Hukuk

Hukuki Araştırmalar - İdare Hukuku

Hukuki Araştırmalar - Medeni Hukuk

Uygulamalı Politika ve Diplomasi (Avrupa Hukuku )


Gazetecilik ve Halka İlişkiler

Kamu Yönetimi


Mekanik Fakültesi Bölümleri;

Makine Mühendisliği

Üretim mühendisliği

Ulaştırma, organizasyon ve lojistik

Mimarlık, İnşaat Fakültesi bölümleri;


Jeoloji Enstitüsü

Jeoloji ve Jeofizik Bölümü

Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya Bölümü

Mineral hammadde sahası bölümü

Hidrojeoloji Mühendislik

Jeolojisi Bölümü

Coğrafya Bölümü


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ( Ön lisans )

 

Peyzaj Mimarlığı

Bilgisayar Tasarımı

İç Mimarlık ve Tasarım

 

İnşaat Mühendisliği Enstitüsü; 

İnşaat Mühendisliği ( Ön lisans )


Jeoteknoloji Bölümü


Yeni Materyaller ve Teknolojiler Bölümü


Madencilik Enstitüsü Fakültesi;

Mineral Teknolojisi Bölümü

Açık işletme Bölümü

Yeraltı Madenciliği Bölümü

Lojistik ve Çevre Bölümü

 

Çalışma Programları

Matematik çalışma plan ve programı

Biyoloji çalışma plan ve programı

Kimya çalışma plan ve programı

 

 

Turizm ve Lojistik İşletme Fakültesi;

Turizm

Otel ve restoran yönü

İş lojistik

İşletme Lojistiği

Uluslar arası Turizm Bölümler 3 yıllıktır.

Gastroloji Fakültesi Bölümleri ;

Gastronomi

Beslenme

Diyetisyenlik

Gastronomi, beslenme, diyetetik


Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi Bölümleri;


Jeoloji Enstitüsü


Jeoloji ve Jeofizik

Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya

Mineral hammadde sahası

Hidrojeoloji ve Mühendislik Jeolojisi


Coğrafya

 

Madencilik


Doğal kaynakların Mühendislik

Lojistik (Endüstriyel Lojistik)

Biyoloji


Matematik

Doğal kaynaklar Mühendisliği

Lojistik (Endüstriyel Lojistik)


Elektrik Fakültesi Bölümleri;

Elektrik mühendisliği

Yenilenebilir enerji kaynakları

Otomatik kontrol sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynakları

Endüstriyel Elektronik ve Otomatik

Elektrik Ölçüm ve Standartları

Endüstriyel Süreç Bilgisayarı

Müzik Fakültesi Bölümleri;

Müzik teorisi ve müzik pedagojisi

 

Etno müzikoloji ve Halk Çalgıları

Piyano

Nefesli Çalgılar

Flüt

Obua

Klarnet

Boynuz

Trompet

 

Trombon

Telli çalgılar

Keman

Viyola

Bas

Vokal şarkı

Caz Araştırmaları

Enstrümantal caz

Gitar

Caz Trompet

Saksafon

Jazz davul

Piyano

Teknoloji Fakültesi Bölümleri;

Teknoloji ve Teknik Bilimler

Tekstil Tasarımı Ve Yönetimi

Tekstil

Tasarım Yönetimi

Malzeme Mühendisliği

Moda

Ziraat Fakültesi Bölümleri;

 

Ziraat mühendisliği


Ziraat yöneticiliği

Bitki Koruma Bölümü ve Çevre

Biyoteknoloji

Genetik ve Seçim

İşletme Bölümü ve Tarım Kontrol Ürünleri

Bağcılık

Şarapçılık

Kırsal Turizm

Kırsal Kalkınma

Danışma ve Profesyonel kırsal destek geliştirme

 

Gıda teknolojisi ve hayvansal ürünlerin işleme üretim bölümü


Doğa Fakültesi Bölümleri;

Madencilik

Mineraloji

Petrol ve petrol kaynakları

Jeoloji

Jeofizik

Grafik ve Tasarım

Çevre Mühendisliği

Sanayi Lojistik

Geomekanik

Mineral Teknolojisi

Yer Bilimleri

Hidrojeoloji

Yüzey istismarı

Yeraltı istismarı

 

Enformatik Fakültesi
 
Bilişim 
 
İşletme Enformatiği (İngilizce)

Teknoloji ve Teknik Bilimleri Fakültesi

Yeni teknolojiler ve malzemeler

Tekstil Mühendisliği

Tekstil tasarımı ve yönetimi

 

Goce Delcev Üniversitesi  Ücretleri;

Tıp ve Tıp’a  Bağlı Bölümler, Birinci Dönem 750 € ve İkinci Dönem 750 € olmak üzere iki taksit. Toplam Yıllık Eğitim Ücreti  1500 €.

Mühendislik ve Diğer Bölümler için, Birinci Dönem 500 €, İkinci Dönem 500 € olmak üzere Yıllık Eğitim Ücreti 1000 €. Bunun harici bütün bölümlerde yıllık 150 € sınav ve vergi fark ödemesi var.
 
 

 
Mustafa Y. - " Yurtdışı Eğitimim "
Selamlar.Ben Mustafa Y. Lise yıllarımda üniversiteyi yurt dışında okumak istiyordum.Öss’ye girdiğimde istediğim bölümü kazanamadım.Araştırmalarım sonunda – Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ’nı buldum. Danışmanlarla konuştuktan sonra şartlarında uygun olduğunu gördüm ve Yurtdışına gitmeye karar verdim. Beni karşıladılar okuluma kaydımı yaptılar, yurdumu ayarladılar.Yurdumu beğenmediğimi söyledim ve bana ev buldular.Her şeyimle dört dörtlük ilgilendiler. Bir sorunum olduğunda her dakika yanımda oldular.Şimdi istediğim bölümde okuyorum çokta mutluyum.... Yurtdışındaki üniversitelerde okumak istiyorsanız Anadolu ’yu tavsiye ederim.
 
Serhat K. - " Mimarlık Fakültesi 1.sınıf (2013) "
Sakın Bu Yalakalık Olarak Algılanmasın ama Firma'ma ne kadar Teşekkür etsem azdır. Aldığınız Danışmanlık ücreti tekrar tekrar helali hoş olsun firmamız daim olsun İnşallah :) Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı çalışanlarına, tekrar tekrar çok teşekkür ederim :) İÇİMDEN BÖYLE YAZMAK GELDİ :)
 
Üzeyir E. - " Tıp Fakültesi "
Öğrencilerine sahip çıkan yarı yolda bırakmayan güvenilir olan tek Şirket Anadolu Yurtdışı Eğitim’dir, . 3 sene önce beni getirdiler ve hala ilk günkü gibi ilgi ve alakaları devam ediyor her şey için teşekkürlerimi sunuyorum... Üzeyir E. Tıp Fakültesi 4.sınıf
 
Siyaament K. - " Doğru Tercih "
Merhaba arkadaşlar ben tıp okuyorum. Bende Anadolu Yurtdışı firması aracılığıyla geldim. İlk kaydolduğumdan şuana kadar her türlü sorunumla yakından ilgilendiler. İster Türkiye’de olsun ister burda hiç farketmez sorunlarımın tümünü hallettiler. Yurtdışına ayak basar basmaz danışmanlarla karşılaştım aynı ailem gibi davrandılar bana ve okula kayıt yurda yerleştirme v.s. tüm işleri hallettiler... Gerçekten burda firmaların öğrenci geldikten sonra öğrencileri ortada bıraktıklarına çoğu zaman şahit oldum. Buraya en çok öğrenci getiren firma Anadolu Yurtdışı Eğitim’dir. Firma gerçekten Burda sözü en çok geçen firma ister üniversitelerde olsun ister resmi dairelerde halledemeyecekleri sorun yoktur. Sizde güvenle üniversite okumak istiyorsanız Anadolu Yurtdışı Eğitim firmasından başkasına güvenmeyin .Siyament K. -
 
İhsan G. - " Vallahi Hizmet :) "
Merhaba ben ihsan . 2007 yılında Yurtdışında üniversite eğitimi için araştırıken kaliteli firma Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığıyla gittim. Çok memnunum ilgilendiler ev kiralamada oturum almada %100 hizmet veriyorlar. Arkadaşlar kayıt yapacağınız firmaya dikkat edin. Görüyoruz bazıları öğrencileri ortada bırakıyorlar ilgilenmiyorlar kayıt esnasında çok dikkatli olunuz yoksa sonra çok pişman olursunuz. Hizmet ofisleri bulunmaktadır. Arkadaşlar önemli olan kayıt sonrası hizmettir. Kayıt yapmakla iş bitmiyor. Firmamızdan Çok memnunuz tüm çalışanlarına t.ş.k. ediyoruz..
 
Turgut Ö. - " Tıp Fakültesi 3.sınıf "
Merhaba arkadaşlar... Ben Yurtdışında okumayı iki sene araştırdım, hangi şirketle gelmem gerektiğini de çok araştırdım. Malum biliyorsunuz bu sektörü yapan çok şirket olmasının yanında bu sektör üzerinden insanları dolandıran birçok dolandırıcı da var. Onun için şirketleri çok araştırdım. Şimdi Tıp fakültesinde öğrenciyim ve iyi ki Anadolu Yurtdışı Eğitim ile geldim diyebilirim sizlere. Onlara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Bize bir telefon kadar yakınlar en ufak bir problemde hemen bir temsilci gelip bütün sorunlarımızı hallediyor ben şahsen çok memnunum bence gelmek istiyorsanız istiyorsanız Anadolu yurtdışı eğitim sizin için en doğru tercih olacak.
 
Eren K. - " Dikkat Edin "
İyi bir danışmanlıkla Geleceğimin en iyi adımını attığımı düşünüyorum, Sabit ve Geleceğinizi düzen içinde kurmak istiyorsanız kararınız sizi hedefinize ulaştıracaktır. Gerekli gereksiz açılmış olan yüzlerce eğitim danışmanlıkları var... Hayatınızın en iyi temelini Atman için iyi bir adım olabilir sadece okul işleriyle değil sıkıntıya girdiğiniz her adınızda size yardımcı olacak Kaliteli bir danışmanlık... Yaşanılanlardan Yola çıkılarak söylüyorum bazı danışmanlıklar Kesinlikle para tuzağı için oluşturulmuş sizde aynı hatayı yapmak istemiyorsanız burada Mutlu olanlara katılın :) Herkes buradaysa siz Nerdesiniz... Iddealleriniz için Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığını tercih edin.
 
Seda M. - " Anadolu Yurtdışı Eğitim Hizmetleri "
Ben ilk geldiğimde başka bir danışman firma ile gelmiştim ama her ihtiyaç duyduğumda bir bahane buldular ve bana yardımcı olamayacaklarını söylediler, daha sonra fark ettim beraber okuduğum öğrencilerin %80 Anadolu Yurtdışı şirketi ile geldiklerini söylediler ve onların sayesinde firma ile tanıştım ve Anadolu şirketinin bünyesinde bulunan kişilerden burda olduğum sürece hiç bir karşılık beklemeksizin yardımlarını esirgemediler. Onlara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tam bir yıldır burdayım ve bu bir yıl içinde bir çok firmanın öğrencileriyle karşılaştım sohbetler ettim ve şunu tüm kalbimle söyleye bilirim ki bu işi en iyi yapan firma Anadolu Yurtdışı Eğitim şirketidir.
 
Muhammet A. - " Teşekkürler "
Ben Muhammet Akkaya Şuan Tıp bolumu okuyorum. Burada okumak büyük bir fırsat ve kendimi şanslı hissediyorum çünkü ayed gibi bir danışmanlık şirketiyle gelmenin rahatlığı var üzerimde.Ayed üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor ve bir aileden farkı yok benim için. Bize her konuda yardımcı olan Ayed şirketine çok teşekkür ediyorum.
 
Burak O. - " Turizm "
Tanışıklığım 2,5 sene önce oldu.Anadolu Yurtdışı Eğitim’e 2.5 önce Turizm eğitimi almak için başvurmuştum ve şuan turizm eğitimi alıyorum.. Çok araştırdım geleceğimi planlamak adına ve benim için doğru olacağına inanarak bende bu büyük ailenin içine katıldım.. Açıkçası bu kadar ilgi alaka beklemiyordum bu zamana kadar fakat bir tek halledilmeyen problemim olmadığını içtenlikle söyleyebilirim. Öğrencilerin problemleri profesyonellikle ve kolektif çalışmayla halleden; basta Abdul beye başta olmak üzere Mehmet bey ve şirket için canı gönülden çalışan arkadaşlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı, teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız iyi ki tanımışım sizleri Kalın Sağlıcakla...
 
Can Ş. - " Bilgisayar Müh. 2.sınıf "
Ben bu şirkete İzmir’deki ofisleri aracılığıyla ulaştım sağ olsunlar her şeyimle ilgilendiler ufak tefek her sorunumla ilgilendiler 2 senedir burdayım birçok sorunum oldu geldiğim ilk dakikadan itibaren ama hepsi halledildi bu şirket sayesinde... Sabaha karşı 5te geldim hiç bişey bilmiyorum ne yapağımı bilmiyordum o saatte karşıladılar o kadar eşya bir sürü telaş kalacak yerimden okuluma yemeğime internetime telefonuma kadar ilgilendiler hala ilgileniyorlar
 
Süleyman B. - " Öneri "
Geçenlerde okulumda bir sorun oldu benle beraber sabah 9dan akşam 4e 5e kadar uğraştılar sadece bir gün de değil nerdeyse her gün her sıkıştığımda çıkmaza girdiğimde tek gidebileceğim yer burası sadece sıkıştığımda bir problemim olduğunda değil birçok kez canım sıkılır muhabbete giderim her gittiğimde hoş karşılanırım ben uzun uzun yazabilirim hala kısacası benim düşüncem bu şirketten daha güvenli bir şirket bulamazsınız...
 
Erhan T. - " şirket ile tanışmam "
Birçok danışmanlık şirketiyle görüştüm. Fakat hiç biri bana cazip gelmedi Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı firmasına internet üzerinden ulaşıp sonra İstanbul’daki ofislerine gidip tanıştım bir korku vardı içimde acabalar ne olur diye ama yurtdışına ayak basar basmaz ilk günden itibaren hep yanımda oldular bir sıkıntım olduğu zaman hemen yardım ettiler Firma sayesinde hiç bir yabancılık çekmedim iyi ki varsınız ve buraya gelecek arkadaşlara aklınızda soru işareti bırakmayan bir şirket Anadolu YED ‘dir, şüphesiz tavsiye ediyorum.
 
Sinem E. - " İlk gün hatırası "
Sabah çok erken Uçaktan indik terminalde bizi danışmanlarımız karşıladı ve ofise gittik. O ilk gün çok zor olsada gerekli her yardımı,desteği ilk günden bu yana hala yapmaya devam eden danışmanlarıma teşekkür ederim..
 
Ahmet R. - " Adapte olmak için iyi tercih "
Yabancı bir ülkede yaşamak, kültürünü, yaşam biçimini, eğitim sistemini ve de ekonomisini tanımak çok önemli. Bu firman üniversitelerle yaptığı anlaşma bunu fazlasıyla sağlıyor...Üstelik tüm bunlara sınavsız olarak üniversiteye girmenin avantajını ekliyor. O yüzden aldığım eğitimden ve de Danışmanlık şirketimden çok memnunum...
 
Sevgi H. - " Anadolu Yurtdışı Eğitim Ailesi "
Biz sizleri sadece danışman olarak görmüyoruz siz işini ciddiye alan,muhatabını ciddiye alan ,kaliteli bir şekilde çalışan öğrencilerinin her zaman yanında olan güvenilir dostlarımızsınız. Anadolu Yurtdışı Eğitim olarak her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz'' iyiki varsınız. .
 
Eray D. - " Mimarlık "
Merhaba Arkadaşlar Mimarlık okuyorum burada okumanız için iyi bir danışmana ihtiyacınız var. Onun için terciniz her zaman yanınızda olacak Anadolu Yurtdışı Eğitim’den yana olsun...
 
Mahsum A. - " Tıp Fakültesi 4.sınıf "
4 sınıf TIP Fakültesi öğrencisiyim Firmanın yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı burada sıkıntı çekmedim, her zaman ihtiyacım olduğunda bana 1 telefon kadar yakınlar. Her şey için teşekkürler. Sağlıcakla kalın…
 
Sedat P. - " Hazırlık dil eğitimi "
Ben Sedat P. hazırlık okuyorum. Buraya gelmeden önce, Anadolu yurtdışı eğitim şirketi olarak İstanbul’daki şirketlerini araştırdım fiyat ve inandırıcılık yönüyle uygun bulduğum Anadolu Yurtdışı danışmanlık şirketi aracılığıyla okumaya karar verdim. Yabancı bir ülkede karşılaşılabileceğimiz problemler bizi Ailece tedirgin etmedi değil ancak şirket sorumluları verdiği sözlerinde ilersine geçerek bize orda ummadığımız şekilde yardımcı oldular (ev, barınma, yurt vs)eğitim süresince karşılaştığımız birtakım problemlerle dahi ilgilendiler. Her şey için teşekkürler.
 
Serap İ. - " Anadolu eğitim firması "
Geçenlerde biraz rahatsızlanmıştım doktor aradım ama iyi bir doktor bulabilecek kadar çevrem olmadığı için danışmanımdan yardım istedim oda beni kendi çalışanlarıyla beraber iyi bir doktora götürdü ve şimdi çok daha iyiyim... Anadolu yurtdışı eğitim ailesine her zaman yanımda olduğunuz için size minnettarım...
 
Hande Nazlı K. - " ... "
Anadolu yurtdışı Eğitim ve çalışanlarına çok teşekkür tediyorum . en iyi şekilde her zaman bizimle ilgilendikleri için . Tüm çalışanlarından ve yöneticilerinden Allah razı olsun .. :))..
 
Gülbin-Helin K. - " Tıp Fak. 3 Sınıf "
Biz şuanda tıp fakültesi 3.sınıf öğrencisiyiz. Bizim buraya gelmemize ve eğitime başlamamıza yardımcı olan aracı kurum Anadolu yurtdışı eğitim danışmanlık şirketine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz andan itibaren her yardıma ihtiyacımız olduğunda bizimle ilgilenip, sorunlarımızı çözmemize yardımcı oldular. Vizemiz, okul işlerimiz ve kalacak yerimize kadar özenle ilgilendiler. Biz Anadolu yurtdışı eğitim danışmalığını seçtiğimiz için çok memnunuz. Eğitim amaçlı gelecek olan tüm öğrenci arkadaşlarımıza bu eğitim danışmanlığı ile iletişim kurmalarını tavsiye ederiz.
 
Hasan Ç. - " Doğru karar "
Ben Öncelikle Şunu Söylemek istiyorum Anadolu Eğitim Danışmanlığının sayesinde buraya geldigimde hiç bir yabancılık çekmedim sağolun bizi hiç bir zaman yanlız bırakmadınız ve her türlü işimizde yardım ettiniz. Gelmeden önce bu danışmanlığı sadece internetten görüp aramıştım ama simdi anlıyorum ki en doğru kararı vermişim çok memnunum Anadolu Eğitim Danışmanlığı ailesinden. Buraya gelcek olan arkadaşlarıma bu danışmanlığı tercih etmelerini öneririm Şirket sahipleri ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum.iyiki varsınız...
 
Gökhan M. - " Makedonya üniversiteleri "
Merhaba arkadaşlar ben şu an lise son sınıf olduqum için bu türlü üniversiteleri araştırmak istedim.Hani gerçekten bi insan istediği bölüme türkiyede giremiyor ve bu yüzden boşta kalan öğrenci çok oluyor bende bu üniversiteleri araştırdım ve Anadolu şirketini tanıdım,begendim ve kime sorsam Anadolu diyor ve galiba bu işle bende oraya gidicem...=)
 
Mehmet Ersin Y. - " Fizik Tedavi "
Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Gercekten tercih edeceginiz en iyi danismanlik Allah razi olsun birşey oldugunda direk soyluyorum hemen bi sekilde birini yonlendiriyolar calisanlarindan..Ve o kadar baska danisman diye gecinen danismanlar duydum ki berbat zaten hep kullagınıza muhakak gelir guvenilir isini en iyi yapan danismanla gittim hic bir problemle karsilasmadim simdiye kadar fizik tedavi okuyorum okulumdan memnunum, danismanimdan memnunum . Ve bise daha soylemek istiyorum heryerde isiniz en kissa surede halloluyor .Herkes onlari taniyor biliyor ve saygi duyuyor, hocalar olsun esnaf olsun burdaki devlet daiereleri olsun herkes biliyor Sadece Anadolu ögrencisiyim Egitim demeniz yeterli her yerde eli kolu olan bir sirket . burdan butun beni taniyanlara cok selam Anadolu yurtdisi egitim ailesi seviliyorusunuz opuldunuz hepiniz :D
 
Erkan C. - " Kineziterapi "
kineziterapi bölümü okumaktayım.Buraya geleli hazırlıkla beraber 3 yıl oldu, burdan Anadolu yurtdısı firması çalışanlarına ve bize her zaman her saat sadece bir telefon kadar uzak olan adını bildigim calısanlarından bazıları neri, desi,nori, murat, eren, ceylan, nonka, bena,mehmet, stanislava, Monika,nadya ve ubeyde cok ama cok tesekkur ederim, adını unuttugum calısanları af buyursun, cünkü hepsini bilmek imkansız cünkü her sehirde bircok kisi calısyor daha iyi kaliteli hizmet vermek icin elbette..Geldiğimden beri yani 3 senedir Allah a sükürler olsun hiç sıkıntı yaşamadım,her türlü sorunlarımla yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim size tekrar tekrar.. İyi ki varsınız
 
Ferim D. - " Onlar artık benim ailem. "
Yurtdışında eğitim almak için çok paranız olsa da çok iyi yabancı dile sahip olsanız da yurtdışında en çok ihtiyaç duyduğunuz şey size yardımcı olacak, sıkıntınız da yanınıza gelebilecek insanların olması. Çünkü burada hepimiz ailemizden çok uzaktayız hastalık da sağlık da yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Anadolu yurtdışı eğitim danışmanlığı firması burada benim için bir aile oldu. Yurtdışın da bu 3. Senem ve 3 yıldır Anadolu yurtdışı eğitim danışmanlığı hep yanım da. Her ihtiyaç duyduğum da ilk onlara gidiyorum ve artık arkadaş gibi olduk. Bütün Anadolu yurtdışı eğitim danışmanlığı çalışanlarına çok çok teşekkürler. İyi ki bu firma ile yola çıkmışım.
 
 
Yorum Ekle
 
Adınız Soyadınız :
Yorum Başlığı :
Yorumunuz :
5367    «« Güvenlik kodu
   
   
 
   
 
 

Makedonya Eğitim Danışmanlığı Türkiye Temsilciliği
İSTANBUL CAD. ANADOLU APT. NO:21/7 BAKIRKÖY/İSTANBUL
Tel: 0 212 570 00 34 ( Pbx ) FAX: 0212 571 00 20
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.makedonyaegitim.org
Malta Dil Okulları